Zbiory – Bibliografia

Bibliografia miasta i powiatu tarnogórskiego jest przedmiotową bibliografią regionalną. Gromadzi piśmiennictwo odnoszące się do spraw związanych z miastem i powiatem. Zakresem terytorialnym bibliografia obejmuje obszar miasta Tarnowskie Góry wraz z wszystkimi jego dzielnicami oraz miasta i gminy powiatu tarnogórskiego: Kalety, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Ożarowice, Radzionków, Świerklaniec, Tworóg i Zbrosławice. Więcej…
Do tej pory pory ukazały się:
Bibliografia za lata 2014-2015
Bibliografia za lata 2012-2013
Bibliografia za lata 2010-2011
Bibliografia za lata 2008-2009
Bibliografia za lata 2006-2007
Bibliografia za lata 2004-2005

Bibliografia Tarnowskich Gór za lata 1990-2006 jest pracą magisterską porządkującą piśmiennictwo o Tarnowskich Górach. Zakres terytorialny stanowi obszar Tarnowskich Gór wraz z wszystkimi dzielnicami miasta. Bibliografia nie uwzględnia miast i gmin należących do powiatu tarnogórskiego. W bibliografii rejestrowano informacje dotyczące kultury, historii, oświaty, organizacji, stowarzyszeń, administracji publicznej, rozrywki oraz imprez.