Zabawy z wierszem

Pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie
z przedszkolakami odbyło się 24 września
pod hasłem „Zabawy z wierszem”.

Dzieciom przeczytano dwa wiersze Juliana Tuwima:
„Lokomotywa” i „Rzepka”.
Zadaniem przedszkolaków było pokazywanie tego,
co dzieje się w wierszu.
Po wspólnej zabawie dzieci mogły samodzielnie
szukać i oglądać książki.