ul. Zamkowa 5, 42-600 Tarnowskie Góry
32 / 285 41 60
32 / 285 41 60 wew. 99

Wyniki konkursu „Opowiadania tarnogórskie 2020”

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przebieg Konkursu, w szczególności jego Uczestnikom, Członkom Jury oraz pracownikom Organizatora, dokonano zmiany zasad ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

Zgodnie z Aneksem do Regulaminu z dnia 12 listopada 2020 r. „wyniki Konkursu zostaną ogłoszone publicznie w dniu 26 listopada 2020 r. na stronie internetowej pod adresem www.biblioteka.tgory.pl oraz na fanpage fb Biblioteki”.

Na konkurs wpłynęło 11 opowiadań.

Skład Komisji Konkursowej:

  1. prof. Jerzy Paszek
  2. Mieczysław Filak (pomysłodawca konkursu)
  3. Janina Pęcherz
  4. Bożena Komenderska
  5. Damian Stadler
  6. Agnieszka Rudawska

Jury po zapoznaniu się z wszystkimi pracami postanowiło nagrodzić następujące opowiadania:

I nagrodę w wysokości 2.000,00 zł brutto ufundowaną przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry Pana Arkadiusza Czecha otrzymuje:

Maciej Bogucki za opowiadanie „Oko za oko” kliknij

II nagrodę w wysokości 600,00 zł brutto ufundowaną przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Bolesława Lubosza otrzymuje:

– Urszula Gołkowska za opowiadanie „Family Time” Kliknij

III nagrodę w wysokości 300,00 zł brutto ufundowaną przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Bolesława Lubosza otrzymuje:

– Bartosz Krawiec za opowiadanie „Operacja Fryderyk” Kliknij

Wyróżnienie ufundowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Bolesława Lubosza otrzymała Pani Sylwia Jata za opowiadanie „Kto umywa ręce” Kliknij

Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo. Nagrody pieniężne zostaną przelane na konto bankowe wskazane przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym. Nagroda rzeczowa przyznana przez jury oraz Dyplomy za udział w konkursie zostaną przesłane pocztą na adres zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Wszystkim autorom dziękujemy za udział w konkursie.

Aneks do regulaminu konkursu „Opowiadania tarnogórskie 2020”