„Wrochemowie. Niemcy, Ślązacy czy Polacy?”

„Wrochemowie. Niemcy, Ślązacy czy Polacy?”
wykład Arkadiusza Kuzio-Podruckiego.

Spotkanie w ramach projektu
Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach
„Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin”.
odbył się 20 grudnia 2011 r.