Wiosenne Rodzinne Czytanie 2010

28 marca zaprosiliśmy wszystkie dzieci-
z rodzicami, rodzeństwem, dziadkami i… na
Wiosenne Rodzinne Czytanie.