Wiosenne Czytanie Rodzinne.

25 marca zaprosiliśmy dzieci z rodzicami i dziadkami na
Wiosenne Czytanie Rodzinne.