Wakacyjne Warsztaty Ceramiczne

Pracownia Ceramiki i Małej Rzeźby
Tarnogórskiego Centrum Kultury
zaprosiła od 28.06-8.07 na
Wakacyjne Warsztaty Ceramiczne
Zajęcia odbywały się we wtorki, środy i czwartki
w godzinach od 10:30-15:00
w ogrodzie Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tarnowskich Górach.