ul. Zamkowa 5, 42-600 Tarnowskie Góry
32 / 285 41 60
32 / 285 41 60 wew. 99

„Uzdrawiająca Moc Książek”

06 marca w Szkole Podstawowej nr 16 w Tarnowskich Górach odbyły się zajęcia w ramach projektu „Uzdrawiająca Moc Książek”. Uczestniczyli w nich uczniowie klas: pierwszej, drugiej i trzeciej. Spotkania poświęcone były wzajemnym relacjom w szkole i rodzinie. Po wysłuchaniu opowiadania dzieci wykonały papierowe buciki, które będą im przypominać, że nie warto się kłócić.

Uzdrawiając Moc Książki(Pniowiec),06.03.2018(

Uzdrawiając Moc Książki(Pniowiec),06.03.2018(

Uzdrawiając Moc Książki(Pniowiec),06.03.2018(

Uzdrawiając Moc Książki(Pniowiec),06.03.2018(

Uzdrawiając Moc Książki(Pniowiec),06.03.2018

Uzdrawiając Moc Książki(Pniowiec),06.03.2018

Uzdrawiając Moc Książki(Pniowiec),06.03.2018