Sieć biblioteczna – Centrala

DYREKTOR
mgr Agnieszka Rudawska
tel. 32 285 41 60 wew. 22
e-mail: dyrektor@biblioteka.tgory.pl

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Szufla
tel. 32 285 41 60 wew. 23
32 285 65 11
e-mail: ksiegowosc@biblioteka.tgory.pl

DZIAŁ ADMINISTRACJI
kierownik: mgr Magdalena Janus-Kowalska
tel. 32 285 41 60 wew. 22
e-mail: biblioteka@biblioteka.tgory.pl
promocja@biblioteka.tgory.pl

SPECJALISTA DS. KADR
Dorota Czarnecka
tel. 32 285 41 60 wew. 22
e-mail: kadry@biblioteka.tgory.pl

SPECJALISTA DS. FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Pola Vesper
tel. 32 285 41 60 wew. 23
e-mail: fundusze.zamowienia@biblioteka.tgory.pl

INSTRUKTOR d\s BIBLIOTEK W MIEŚCIE
mgr Hanna Jaeger
tel. 32 285 41 60 wew. 20
e-mail: instruktorzy@biblioteka.tgory.pl

INSTRUKTOR d\s BIBLIOTEK W POWIECIE
mgr Jacek Stącel
tel. 32 285 41 60 wew. 20
e-mail: instruktorzy@biblioteka.tgory.pl

DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA
kierownik: Margota Blaton
tel. 32 285 41 60 wew. 29
e-mail: gromadzenie@biblioteka.tgory.pl

WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH
kierownik: mgr Joanna Dziwis
tel. 32 285 41 60 wew. 27
e-mail: wypozyczalnia@biblioteka.tgory.pl

DZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
kierownik: Ewa Wiśniowska – Jagieła
tel. 32 285 41 60 wew. 24
e-mail: dzialdladzieci@biblioteka.tgory.pl 

WYPOŻYCZALNIA I CZYTELNIA NAUKOWA
kierownik: mgr Ewelina Korzus
tel. 32 285 41 60 wew. 25
e-mail: czytelnianaukowa@biblioteka.tgory.pl

CZYTELNIA CZASOPISM
kierownik: Jolanta Kasperczyk
tel. 32 285 41 60 wew. 26
e-mail: czytelnia@biblioteka.tgory.pl

WYPOŻYCZALNIA JĘZYKOWA I KSIĄŻKI MÓWIONEJ
kierownik: mgr Marta Stefanik
tel. 32 285 41 60 wew. 28
e-mail: wypozyczalniajezykowa@biblioteka.tgory.pl