ul. Zamkowa 5, 42-600 Tarnowskie Góry
32 / 285 41 60
32 / 285 41 60 wew. 99

Rok Herberta w plakacie – wernisaż prac uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej

Zapraszamy na wernisaż „Rok Herberta w plakacie” prac uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach, który odbędzie się w czwartek 07 czerwca 2018 r. o godz. 18.15 w Czytelni Czasopism.

Wernisaż wystawy pt. Rok Herberta w plakacie 

Prezentacja plakatów wykonanych w ramach programu edukacyjnego, który realizowany jest w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach w związku z przyjęciem przez Sejm 27 października 2017r. uchwały, która ustanowiła rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta.

Prace podzielone są na dwie grupy: plakaty informujące o obchodach i zaznajamiające z biografią poety.

W programie wernisażu przewidziano recytację wierszy Herberta i pogadankę o jego życiu i twórczości.

Wystawę można oglądać od 07.06 do 19.06.2018 r.

Wystawa LO Sempołowska