ul. Zamkowa 5, 42-600 Tarnowskie Góry
32 / 285 41 60
32 / 285 41 60 wew. 99

Promocja książki „Światy poetyckie Bolesława Lubosza”

24 października w tarnogórskim Muzeum odbyło się zorganizowane przez naszą Bibliotekę  spotkanie promujące książkę „Światy poetyckie Bolesława Lubosza” pod redakcją prof. Mariana Kisiela i dr  Katarzyny Niesporek, wydaną przez wydawnictwo naukowe „Śląsk”, z udziałem prezesa tego wydawnictwa i redaktora naczelnego miesięcznika „Śląsk” dr Tadeusza Siernego. Spotkanie zaszczycili również swoją obecnością pracownicy naukowi Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Spotkanie odbyło się w wyjątkowym roku, jak napisano bowiem we wstępie: „książka ta ma rocznicowy i zarazem nieokolicznościowy charakter. 11 stycznia 2018 roku Bolesław Lubosz obchodziłby dziewięćdziesięciolecie swoich urodzin”. To kolejna, ósma już pozycja z serii „Światy poetyckie”, która ukazała się jako wynik współpracy wymienionego Instytutu oraz wydawnictwa naukowego „Śląsk”. Spotkanie prowadził prof. Maran Kisiel – kierownik Zakładu Literatury XX i XXI wieku Uniwersytetu Śląskiego. Ponadto w spotkaniu wzięli udział autorzy poszczególnych rozdziałów, którzy podzielili się z nami swoimi przemyśleniami na temat życia i twórczości Bolesława Lubosza, oraz czytelnicy tego Honorowego Obywatela Tarnowskich Gór.

Dziękujemy dyrektor Muzeum Beacie Kiszel oraz wszystkim pracownikom za pomoc w zorganizowaniu tego spotkania.

Książka jest dostępna w naszych zbiorach oraz można ją zakupić w cenie 25 zł.

Promocja książki Światy poetyckie Bolesława Lubosza

Promocja książki Światy poetyckie Bolesława Lubosza

Promocja książki Światy poetyckie Bolesława Lubosza

Promocja książki Światy poetyckie Bolesława Lubosza

Promocja książki Światy poetyckie Bolesława Lubosza

Promocja książki Światy poetyckie Bolesława Lubosza

Promocja książki Światy poetyckie Bolesława Lubosza

Promocja książki Światy poetyckie Bolesława Lubosza

Promocja książki Światy poetyckie Bolesława Lubosza

Promocja książki Światy poetyckie Bolesława Lubosza

Promocja książki Światy poetyckie Bolesława Lubosza