Prace konkursowe na Logo Biblioteki

W lutym można oglądać wystawę prac,
które wpłynęły na Konkurs na Logo Biblioteki.