ul. Zamkowa 5, 42-600 Tarnowskie Góry
32 / 285 41 60
32 / 285 41 60 wew. 99

Bolesław Lubosz

zdjęcie Bolesłąwa Lubosza

W dniu dzisiejszym (11.01) przypada 90-ta rocznica urodzin śląskiego literata i poety Bolesława Lubosza, patrona naszej Biblioteki oraz Honorowego Obywatela Miasta Tarnowskie Góry.

Choć od końca lat 60-tych Bolesław Lubosz mieszkał w Katowicach, to zarówno w Jego życiu, jak
i twórczości widoczna jest silna więź z rodzinnym miastem i regionem, którym poświęcił znaczną część swoich utworów. Najbardziej znanym z nich jest wydany w 1969 r. zbiór szkiców pt. „Kraina gwarków i lasów”. W wywiadach pisarz często podkreślał z dumą, że jest tarnogórzaninem i że to miasto jest Jego wielką miłością.

W latach pięćdziesiątych Bolesław Lubosz należał do ścisłego grona współzałożycieli Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Później wielokrotnie bywał gościem organizowanych przez to stowarzyszenie „Wieczorów Czwartkowych” czy też „Wieczorów pod renesansowym stropem” w Muzeum. Zasiadał w jury Tarnogórskiego Konkursu Poetyckiego im. ks. Jana Twardowskiego. W 1999 r. otrzymał zaszczytny tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Tarnowskie Góry”. Zmarł 7 września 2001 roku. Pozostawił po sobie dorobek literacki, obejmujący blisko 50 tomów wierszy, esejów, felietonów, opowiadań, powieści i sztuk teatralnych.

8 maja 2009 roku naszej Bibliotece nadano zaszczytne imię Bolesława Lubosza, a na głównej ścianie budynku umieszczono tablicę pamiątkową.