ul. Zamkowa 5, 42-600 Tarnowskie Góry
32 / 285 41 60
32 / 285 41 60 wew. 99

Odwiedziny w Dziale dla Dzieci i Młodzieży

Goście, goście… Uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach w styczniu dwukrotnie odwiedzili Dział dla Dzieci i Młodzieży. Jak zwykle w trakcie takich spotkań lekturze ciekawych bajek towarzyszyło słodkie „conieco”.