ul. Zamkowa 5, 42-600 Tarnowskie Góry
32 / 285 41 60
32 / 285 41 60 wew. 99

„Odszukaj dziadka…” – relacja ze spotkania z Kamilem Kartsińskim

Kamil Kartasiński, doktorant Instytutu Historycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, był gościem wczorajszego spotkania w naszej bibliotece. Temat prezentacji dotyczył źródeł poszukiwania informacji o przodkach w zależności od wykonywanej przez nich służby wojskowej. Prowadzący skrupulatnie omówił zasoby krajowych jak i zagranicznych baz danych. Wskazał też na lokalne kopalnie informacji, które często są pomijane w poszukiwaniach, jak księgi parafialne, archiwalia należące do USC czy kroniki szkolne, których prowadzenie było niegdyś obowiązkiem każdej szkoły. Dziękujemy panu Łukaszowi Zimnochowi ze Stowarzyszenia „Wrazidlok” za pomoc w zorganizowaniu spotkania.