Od Andrzejek do zapustów. Obyczaje śląskie – wykład Bogusławy Brol.

Od Andrzejek do zapustów. Obyczaje śląskie – wykład Bogusławy Brol.
Spotkanie w ramach projektu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin”, odbyło się 2 grudnia 2011 r.