O nas – statystyka

Działalność Biblioteki w 2015 roku

Liczba placówek: 9

Powierzchnia: 1 442 m²

Liczba miejsc w czytelniach: 99

Księgozbiór: 171 326 wol.

W 2015 r. przybyło 7 369 książek o wartości 142 781,85 zł, w tym 362 tytuły książek mówionych za sumę 6 604,32 zł.

Za pośrednictwem platformy IBUK Libra zagwarantowano dostęp do 2406 pozycji książek elektronicznych.

Czytelnictwo:

Czytelnicy zarejestrowani: 13 677, w tym do lat 15: 2 421

Odwiedziny w ciągu roku: 152 927

Wypożyczenia książek (na zewnątrz i na miejscu): 335 270

Wypożyczenia czasopism (na zewnątrz i na miejscu): 30 440

Lekcje biblioteczne: przeprowadzono 97  lekcji, w których uczestniczyło 1852 uczniów.