O nas – kalendarium

1919 – W Tarnowskich Górach założono Czytelnię Ludową. Mieściła się ona w mieszkaniu księgarza Jana Nowaka, póżniej przeniesiono ją do Hotelu Prinz Regent (Pod Ulem)

1925 – Czytelnię Ludową przeniesiono do Domu Ludowego (obecne Tarnogórskie Centrum Kultury). Księgozbiór pochodził z zasobów poznańskiego Towarzystwa Czytelni Ludowych oraz z darów m. in. ówczesnego magistratu. Miasto ponosiło także koszty utrzymania placówki. Z opłat za korzystanie z biblioteki (50gr miesięcznie dla dorosłych, 20gr dla młodzieży) kupowano nowe książki.

1939 – Zbiory biblioteki liczyły 7400 woluminów, czytelników zarejestrowano 1900, a wskaźnik wypożyczeń: 34000 był najwyższy na Śląsku.

1945 – W kwietniu pierwszą powojenną bibliotekę w Tarnowskich Górach otworzył Jan Miłowanow (w latach 1926-1939 kierownik Czytelni Ludowej). Od 1948r. mieściła się ona w budynku przy ulicy Zamkowej.

1946 – W lipcu została utworzona Powiatowa Biblioteka (od 1948r. funkcjonująca w lokalu przy ul. Legionów), której zadaniem było pomaganie w organizowaniu bibliotek w większych miejscowościach powiatu oraz sprawowanie nad nimi nadzoru instruktorsko-metodycznego.

1954 – Po połączeniu placówki miejskiej i powiatowej powstała Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, która następnie przekształciła się w istniejącą do dziś Miejską Bibliotekę Publiczną (z siedzibą przy ul. Zamkowej).

1990 – Po wieloletnich staraniach biblioteka uzyskała nowe pomieszczenia po sąsiadującym z nią żłobku. Budynek wyremontowano i przystosowano do pełnienia funkcji bibliotecznych.

1991 – Otwarcie Wypożyczalni Językowej i Książki Mówionej.

1993 – 1996 – W tych latach zmodernizowano (wg projektu prof. Barbary Borkowskiej z Krakowa) wszystkie pomieszczenia biblioteki. Przystosowano ją również do obsługi osób niepełnosprawnych (podjazd, podnośnik dla wózków inwalidzkich, zaplecze sanitarne).

1998 – Początek komputeryzacji biblioteki przy pomocy systemu bibliotecznego „PROLIB”.

2001 – Zakończenie prac związanych z komputeryzacją.

2002 – Od 15 lipca na podstawie Porozumienia pomiędzy Tarnogórskim Starostwem Powiatowym a Gminą Tarnowskie Góry biblioteka pełni funkcję powiatowej.

2004 – 1 lipca zaczęła działać nowa, internetowa witryna biblioteki. Witryna posiada (od 29 lipca) nową domenę: www.biblioteka.tgory.pl

2006 – 14 grudnia odbyły się obchody 60-lecia naszej biblioteki.

2008 – W sierpniu zakupiono moduł OPAC WWW, który umożliwia przeszukiwanie zasobów biblioteki wszystkim osobom posiadającym dostęp do Internetu.

2009 – 8 maja bibliotece nadano imię śląskiego literata – Bolesława Lubosza

2011 – Od kwietnia biblioteka rozpoczęła proces digitalizacji zbiorów regionalnych. Biblioteka zostaje uczestnikiem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

2014 – W listopadzie nastąpiło przystąpienie biblioteki do Konsorcjum IBUK Bibliotek Publicznych Województwa Śląskiego.

2015 – W marcu biblioteka przystępuje do projektu Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA.