ul. Zamkowa 5, 42-600 Tarnowskie Góry
32 / 285 41 60
32 / 285 41 60 wew. 99

NASZA MISJA

Misja Biblioteki

1. Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców.
2. Biblioteka organizuje i zapewnia dostęp do literatury polskiej
oraz światowej.
3. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, oświatowych,
informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
4. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
5. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz.
6. Stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych.
7. Otaczanie szczególną troską użytkowników niepełnosprawnych
.
8. Prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacji książki i czytelnictwa.
9. Świadczenie usług w zakresie komunikacji internetowej.
10.Biblioteka może podejmować inne działania wynikające
z potrzeb mieszkańców Tarnowskich Gór w formie wystaw, wernisaży, spotkań autorskich, konkursów.