ul. Zamkowa 5, 42-600 Tarnowskie Góry
32 / 285 41 60
32 / 285 41 60 wew. 99

Filia nr 9 (Strzybnica): Lekcja biblioteczna

„Historia pisma i książki na przestrzeni tysiącleci” była tematem lekcji  bibliotecznej przeprowadzonej 15 października w Filii nr 9. W spotkaniu wzięli udział uczniowie ze świetlicy szkolnej SP nr 13 w Strzybnicy.
Omówione zostały pierwsze rysunki naskalne, tajemnicze hieroglify, pismo klinowe, chińskie piktogramy, indiańskie kipu i inne niezwykle interesujące starożytne rodzaje pisma występujące w różnych częściach świata. Była też mowa o materiałach, na których je utrwalano, o rozwoju piśmiennictwa średniowiecznego, inkunabułach, pierwszych książkach drukowanych i tych współczesnych, wraz z najnowszymi nośnikami elektronicznymi.
Wzorując się na pokazanych przykładach zdobień w księgach średniowiecznych dzieci wykonały swoje inicjały.