ul. Zamkowa 5, 42-600 Tarnowskie Góry
32 / 285 41 60
32 / 285 41 60 wew. 99

Filia nr 5 (Repty Śl.), Filia nr 1 (Lasowice), Filia nr 2 (Osiedle Przyjaźń): Ferie w Bibliotece

Dnia 8 lutego w bibliotece w Reptach Śl. odbyły się zajęcia dla dzieci ze Świetlicy Miejskiej nr 3 pt. „Akcja Zima 2018”. W pierwszej części odbyła się lekcja biblioteczna, podczas której bibliotekarz rozmawiał z dziećmi o bibliotece, jej roli i funkcji. Dzieci odgadywały zagadki związane z tytułami bajek i wierszyków. Następnie wysłuchały wiersza Marii Konopnickiej pt. „Stefek Burczymucha”. W części drugiej (plastycznej) po wysłuchaniu cytatu: „Nie zaginaj rogów i dbaj o okładkę, gdy przerwiesz czytanie, włóż we mnie zakładkę” uczestnicy zajęć wykonywali zakładki do książek. Zwieńczeniem spotkania była wspólna pączkowa uczta z okazji „Tłustego czwartku”.

F5 (Repty Ś.) Ferie w Bibliotece 08.02.2018 r

F5 (Repty Ś.) Ferie w Bibliotece 08.02.2018 r

F5 (Repty Ś.) Ferie w Bibliotece 08.02.2018 r.

F5 (Repty Ś.) Ferie w Bibliotece 08.02.2018 r.


„Bezpieczne ferie” tak zatytułowano zajęcia dla dzieci, które odbyły się 7 lutego w Filii nr 1 w Lasowicach. W czasie tego spotkania przeprowadzono krótką pogadankę na temat bezpieczeństwa w czasie ferii, przeczytane zostało opowiadanie pt. „Kulig”. Na zakończenie dzieci samodzielnie stworzyły w formie rysunkowej kodeks postępowania podczas ferii.

F1 (Lasowce) Bezpieczne ferie, 07.02.2018 r.

F1 (Lasowce) Bezpieczne ferie, 07.02.2018 r.

F1 (Lasowce) Bezpieczne ferie, 07.02.2018 r.


30 stycznia oraz 06 lutego Filia nr 2 Osiedle Przyjaźń zaprosiła dzieci do wspólnej zabawy. W czasie zajęć uczestnicy grali w gry planszowe kolorowali, rozwiązywali zgadywanki obrazkowe, krzyżówki.

F2(Osiedle Przyjaźń) Ferie w Bibliotece

F2(Osiedle Przyjaźń) Ferie w Bibliotece

F2(Osiedle Przyjaźń) Ferie w Bibliotece