Dyskusyjny Klub Książki – Doris Lessing, Swietlana Wasilienko.

Drugie spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki odbyło się 18 marca. Na spotkaniu rozmawiano o książkach: „Piąte dziecko” D. Lessing i „Głuptaska” S. Wasilenko.

Po przybyciu do czytelni, gdzie znowu odbywało się spotkanie dyskusyjne, można było zauważyć większą frekwencję. Klub rozrasta się z miesiąca na miesiąc. Tematem dyskusji były dwa dzieła: „Piąte dziecko” Doris Lessing i „Głuptaska” Swietłany Wasilenko. Szczególnie pierwsza pozycja wywołała dużo kontrowersji. W mig podzieliła salę, a linią podziału była płeć i doświadczenie życiowe. Nie ujawniając treści książki, do której przeczytania namawiamy, nadmieńmy, iż pojawiły się watki feministyczne. Dyskusja była ostra i ciekawa, jedna z Pań zauważyła trafnie, że Lessing świadomie i umiejętnie szafuje emocjami czytelnika. Zarysowuje tło społeczne, światła padają na matkę Bena i to, co robi lub nie. Mężczyźni przejawiają skłonności do jednoznacznej oceny rodzicielki, zaś kobiety epatują dużo dozą empatii i zrozumienia. Rozmowa przebiega sprawnie, co do jednego faktu na sali panuje pełna zgoda. Nikogo, ta książka nie pozostawia obojętnym. Budzi skrajne odczucia. Zaletą tej pozycji jest aktualność problemów, teraz tak często podnoszonych: tolerancja, zamożność, niepełnosprawność i inność.

Druga książka, mianowicie „Głuptaska”, to ewenement pisarski. Jak istnieje muzyka alternatywna, tak istnieje tego typu literatura. Autorka rysuje obraz składający się z wielu literackich barw: jest trochę prozy poetyckiej, baśni i wierzeń ludowych. Wszystko doprawione historią Rosji i wyobraźnią iście fantastyczną. Efekt jest bardzo ciekawy, do tego świetne tłumaczenie Jerzego Czecha. Dyskutanci podkreślali, że czytanie przynosiło im dużo przyjemności i czas przy tej pozycji upłynął im niesamowicie szybko. Omawiano tę książkę w kontekście Rosji i jej literatury. Podkreślano początkowe zniechęcenie, które przerodziło się w zainteresowanie prozą Wasilenko. Rozmowa była mniej zacięta, aczkolwiek nie wszystkim przypadla książka do gustu.
Podsumowując, kolejne spotkanie było bardzo ciekawe, zapraszamy wszystkich chętnych. Lista uczestników nie jest zamknięta. Na tych spotkaniach można tylko zyskać.

Mateusz Foks

3

4