ul. Zamkowa 5, 42-600 Tarnowskie Góry
32 / 285 41 60
32 / 285 41 60 wew. 99

BOLESŁAW LUBOSZ

BOLESŁAW LUBOSZ

Bolesław Lubosz
Tarnowskie Góry
O tej odnalezionej porze,
kiedy schodzą się podmuchy
wszystkich pokoleń – w tym miejscu,
gdzie pulsuje środek mojego świata,
codziennie od nowa wprowadzam się
do miasta moich wielkich obowiązków.
Wiem, że tyko tu mogę odnaleźć
niebo i ziemię i ową rozkwitającą
w mrokach roboczych myśl człowieczą.
… Tak będzie po wsze czasy!

Bolesław Lubosz urodził się w Tarnowskich Górach 11 stycznia 1928 r. Tu ukończył szkołę powszechną, a po wojnie Liceum Humanistyczne im. Księcia Jana Opolskiego (obecne L.O. im. S. Staszica). Studiował polonistykę i slawistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zadebiutował jako poeta na łamach „Dziennika Literackiego” w 1950 r. Przez kilkanaście lat był kierownikiem literackim teatrów: w Bielsku-Białej, Sosnowcu i Częstochowie. Pracował jako redaktor w kilku pismach społecznych i kulturalnych oraz w wydawnictwie „Śląsk”. Przez rok wykładał literaturę regionalną na Uniwersytecie Śląskim.

Pozostawił po sobie dorobek literacki, obejmujący blisko 50 tomów wierszy, esejów, felietonów, opowiadań, powieści i sztuk teatralnych.
Choć od końca lat 60-tych Bolesław Lubosz mieszkał w Katowicach, to zarówno w Jego życiu, jak i twórczości widoczna jest silna więź z rodzinnym miastem i regionem, którym poświęcił znaczną część swoich utworów. Najbardziej znanym z nich jest wydany w 1969 r. zbiór szkiców pt. „Kraina gwarków i lasów”. W wywiadach pisarz często podkreślał z dumą, że jest tarnogórzaninem i że to miasto jest Jego wielką miłością. Mówił: „Może byłbym kimś innym, gdybym urodził się w jakimś bardziej stechnicyzowanym, mniej powabnym regionie Śląska. Ale ja się urodziłem w Tarnowskich Górach. To jest piękne miasto! O wielkich tradycjach, także humanistycznych, umieszczone w pejzażu ładnym i ciekawym kulturowo, przesiąknięte historyczną tradycją. To miasto dało mi wiele…”
W latach pięćdziesiątych Bolesław Lubosz należał do ścisłego grona współzałożycieli Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Później wielokrotnie bywał gościem organizowanych przez to stowarzyszenie „Wieczorów Czwartkowych” czy też „Wieczorów pod renesansowym stropem” w Muzeum. Zasiadał w jury Tarnogórskiego Konkursu Poetyckiego im. ks. Jana Twardowskiego. W 1999 r. otrzymał zaszczytny tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Tarnowskie Góry”.
Bolesław Lubosz zmarł 07 września 2001 r. Urna z Jego prochami spoczęła na tarnogórskim cmentarzu przy kościele św. Anny.

oprac. Małgorzata Kozioł


Wybrana bibliografia podmiotowa


Alfabet śląski / Bolesław Lubosz. – Katowice : Structura, 1995. – 208 s. ; 21 cm. – ISBN 83-90483-0-7

Bohaterowie i statyści / Bolesław Lubosz. – Katowice : Śląsk, 1982. – 220, [4] s., [20] s. tabl. : il. ; 20 cm. – ISBN 83-216-0305-X

Cola di Rienzo / Bolesław Lubosz. – Katowice : „Śląsk”, 1997 ([s. l. : s. n.]). – 257, [2] s. ; 20 cm. – ISBN 83-7164-089-7

Filomaci i entuzjaści / Bolesław Lubosz. – Katowice : Śląsk, 1977. – 201, [3] s., [14] s. tabl. : il. ; 20 cm

Kobieto, boski diable : opowieści z Mickiewiczowej Litwy / Bolesław Lubosz. – Katowice : Structura, 2000. – 349 s. : il. ; 21 cm. – ISBN 83-904843-4-X

Kraina gwarków i lasów / Bolesław Lubosz. – Katowice : Śląsk, 1969. – 197, [3] s., [3] s. tabl. : fot., il. ; 25 cm. – (Polska. Ziemia. Ludzie)

Opowieści o sławnych kochankach / Bolesław Lubosz. – Katowice : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. – 256, [3] s. : il., portr. ; 21 cm. – ISBN 83-03-02033-1

Późny horyzont : wiersze / Bolesław Lubosz. – Katowice : Structura, 2001. – 167 s. : 1 k. portr. ; 20 cm. – ISBN 83-904843-8-2

Słowo ojczyste na Śląsku / Bolesław Lubosz. – Katowice : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1988. – 28 s. : il. ; 21 cm. – (Seria Bibliofilska Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Katowicach ; 5)

Śląski Hetman : opowiadania : wczoraj, przedwczoraj i dziś / Bolesław Lubosz. – Katowice : Structura, cop. 1997. – 178, [4] s. ; 22 cm. – ISBN 83-904843-2-3

Tam, gdzie żyjemy : wiersze wybrane / Bolesław Lubosz. – Katowice : Górnośląska Oficyna Wydawnicza SA, 1997. – 243 s. ; 21 cm. – ISBN 83-85862-21-8

Twoja zagłada w Rzymie / Bolesław Lubosz. – Katowice : Śląsk, 1996. – 398, [2] s. ; 21 cm. – ISBN 83-7164-001-3

Bibliografia przedmiotowa

Bolesław Lubosz : śląski literat i poeta (1928-2001). – Tarnowskie Góry : Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, 2007. – 36 s. ; 21 cm

Tropiciel słów : siedemdziesiąt lat Bolesława Lubosza. – Katowice : Śląsk : Structura, 1998. – 186, [1] s., [6] s. tabl. : fot. ; 21 cm + Pięć wierszy : 4 k. ; 20 cm