ul. Zamkowa 5, 42-600 Tarnowskie Góry
32 / 285 41 60
32 / 285 41 60 wew. 99

biblioteka centralna

BIBLIOTEKA CentralNa

DYREKTOR

mgr Agnieszka Rudawska
tel. 32 / 285 41 60 wew. 22
dyrektor@biblioteka.tgory.pl

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Szufla
tel. 32 / 285 41 60 wew. 23
ksiegowosc@biblioteka.tgory.pl

DZIAŁ ADMINISTRACJI

kierownik: mgr Magdalena
Janus-Kowalska
tel. 32 / 285 41 60 wew. 22
biblioteka@biblioteka.tgory.pl

DZIAŁ PROMOCJI

kierownik: mgr Ewa Rakowska
tel. 791 751 721 lub 32 / 285 41 60 wew. 21
promocja@biblioteka.tgory.pl

SPECJALISTA DS. KADR

Dorota Czarnecka
tel. 32 / 285 41 60 wew. 24
kadry@biblioteka.tgory.pl

Specjalista ds. Funduszy Zewnętrznych i zamówień publicznych

mgr inż. Anna Piecuch
tel. 32 / 285 41 60 wew. 25
fundusze.zamowienia@biblioteka.tgory.pl

WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH

kierownik: mgr Ewelina Korzus
tel. 32 / 285 41 60 wew. 10
wypozyczalnia@biblioteka.tgory.pl

DZIAŁ GROMADZENIA
I OPRACOWANIA

kierownik: mgr Margota Blaton
tel. 32 / 285 41 60 wew. 15
gromadzenie@biblioteka.tgory.pl

Dział Instrukcyjno-Metodyczny

mgr Hanna Jaeger, mgr Jacek Stącel
tel. 32 / 285 41 60 wew. 16
instruktorzy@biblioteka.tgory.pl

DZIAŁ DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY

kierownik: mgr Inga Żurek
tel. 32 / 285 41 60 wew. 11
dzialdladzieci@biblioteka.tgory.pl 

WYPOŻYCZALNIA
I CZYTELNIA NAUKOWA

kierownik: mgr Joanna Dziwis
tel. 32 / 285 41 60 wew. 12
czytelnianaukowa@biblioteka.tgory.pl

CZYTELNIA CZASOPISM

kierownik: Jolanta Kasperczyk
tel. 32 / 285 41 60 wew. 13
czytelnia@biblioteka.tgory.pl

WYPOŻYCZALNIA JĘZYKOWA I KSIĄŻKI MÓWIONEJ

kierownik: mgr Małgorzata Kozioł
tel. 32 / 285 41 60 wew. 14
wypozyczalniajezykowa@biblioteka.tgory.pl