CZYTANIE BAJEK, KONKURSY, ZAJĘCIA PLASTYCZNE …
w każdy czwartek i piątek
w godz. od 10.00 do 12.00
od 14 lipca do 5 sierpnia.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. BOLESŁAWA LUBOSZA w TARNOWSKICH GÓRACH

zaprasza zainteresowane firmy do
składania ofert na prace malarskie w zakresie

malowanie, wymiana podłóg ,wymiana drzwi
– pomieszczenie o powierzchni 72m2
– pomieszczenie o powierzchni 79 m2

remont łazienki

FILIA nr 2 OSIEDLE PRZYJAŹŃ ul. MORCINKA 7
(w budynku Przedszkola nr 20 )

Oferty pisemne wraz z kosztorysem proszę kierować na adres biblioteki :

Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza
42-600 Tarnowskie Góry ul. Zamkowa 5
lub składać bezpośrednio w sekretariacie biblioteki
do 31 lipca 2011 r. w godz. od 9,00 do 15,00

Pomieszczenia przeznaczone do malowania można oglądać od poniedziałku do piątku
w godz. od 9,00 do 15,00.

Planowany termin wykonania: sierpień, wrzesień
lub październik 2011r.