Dział dla Dzieci i Młodzieży
ogłasza konkurs literacki
na opowiadanie pt.:

„Moje rodzinne wakacje”.

Prace prosimy składać w Dziale dla Dzieci i Młodzieży
do 7 września.

Prace będą oceniane w 2 kategoriach wiekowych:
– dzieci do lat 10
– dzieci i młodzież do lat 16
(w konkursie mogą wziąć udział uczniowie
szkół podstawowych oraz gimnazjów).

Prace powinny składać się z minimum 5 stron formatu A4.

Najlepsze opowiadania zostaną nagrodzone

Konkurs zorganizowano w ramach programu
„Postaw na rodzinę”.