buddyzm1

W ramach
I Festiwalu Kultury Buddyjskiej zapraszamy
7 października o godzinie 17:00
do Czytelni Czasopism na wykład
Rafała Kowalczyka
„Cywilizacja Buddyjska w Azji”.

9 października o godzinie 10:00
do Działu dla Dzieci i Młodzieży
na czytanie „Bajek buddyjskich”
Janusza Krzyżowskiego.

Więcej informacji o Festiwalu na stronie:
http://www.tg.buddyzm.pl/

Opublikowano

Dyskusyjny Klub Książki – 23 września 2010, „Droga” Cormac MC Carty.

Pierwsze spotkanie po wakacjach odbyło się 23 września. Rozmawiano o książce „Droga” Cormac MC Carty.

Opublikowano

Filia nr 1 (Lasowice) Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Bolesława Lubosza
organizuje konkurs pt.
„Książka mojego dzieciństwa”.
Konkurs odbywa się w czterech grupach wiekowych:
I dzieci przedszkolne – prace plastyczne,
II szkoła podstawowa do 13 lat – forma literacka
do 2 stron formatu A4,
III gimnazjum i szkoła średnia do 18 lat – forma literacka
do 2 stron formatu A4,
IV dorośli – forma literacka do 2 stron formatu A4.

Termin składania prac dla I i II grupy upłynął.
Termin składania prac dla III i IV grupy 01.09 – 31.10.2010r.

Opublikowano

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Bolesława Lubosza
w Tarnowskich Górach
ogłasza konkurs na opowiadanie
„Moje spotkanie z wampirem”.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i szkół średnich.
Prace o objętości do 10 stron maszynopisu
prosimy dostarczyć do 18 września
do Działu dla Dzieci i Młodzieży (ul. Zamkowa 5).
Do prac należy dołączyć w zaklejonej kopercie:
imię, nazwisko, wiek, adres i numer telefonu,
a na kopercie należy umieścić godło lub hasło.
Na pracy w widocznym miejscu należy podać wiek autora.

Opublikowano