19 stycznia 2010 r. w Filii nr 1 w Lasowicach
odbyło się spotkanie poświęcone
twórczości Czesława Miłosza.
Spotkanie przygotował Pan Mateusz Foks.