Życie i twórczość Piotra Guzego

22 czerwca Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza gościła wyjątkowego człowieka: wybitnego polskiego pisarza, członka Związku Literatów Polskich, byłego pracownika BBC i Radia Wolna Europa, Honorowego Obywatela Miasta Tarnowskie Góry – Piotra Guzego. Na spotkanie z naszym znakomitym Gościem przybyły tłumy czytelników; nie zabrakło przedstawicieli władz naszego miasta, instytucji kultury, prasy a także najbliższej rodziny, nadal mieszkającej w Tarnowskich Górach. Wszystkich gości oficjalnie powitała Agnieszka Rudawska – Dyrektor MBP i przekazała prowadzenie Andrzejowi Kanclerzowi – w ten sposób rozpoczęła się, trwająca ponad dwie godziny, sesja popularnonaukowa poświęcona życiu i twórczości Piotra Guzego.

Piotr Guzy (ur. 15 maja 1922 w Zawadzkiem) – polski pisarz. Syn powstańca śląskiego Juliusza, kształcił się (gimnazjum i liceum) w Tarnowskich Górach. Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 i został internowany w Rumunii. Zbiegł do Francji, dostał się do wojska polskiego przy generale Sikorskim. W szeregach dywizji pancernej generała Maczka walczył we Francji, Belgii i Holandii, był ciężko ranny. Po wojnie pozostał początkowo na Zachodzie, studiował ekonomię polityczną i filozofię na Uniwersytecie w Londynie. Założył w Anglii rodzinę, ale w 1949 przyjechał do Polski (z żoną i synem), na Uniwersytecie Poznańskim uzyskując stopień magistra ekonomii. W latach 1956–1957 pracował w redakcji „Tygodnika Zachodniego”.
Prześladowany przez służbę bezpieczeństwa wyjechał w 1957 do Anglii (przez Berlin Zachodni), pracował w BBC; po przeniesieniu do Monachium współpracował z Radiem Wolna Europa. W 1979 zamieszkał w Hiszpanii.
[źródło: wikipedia]

Sesja składała się z dwóch części: biografię literacką Piotra Guzego zaprezentował polonista, poeta i animator kultury – Andrzej Kanclerz. Drugim prelegentem była Marcelina Janisz, doktorantka literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, która może poszczycić pracą doktorską na temat literackiej twórczości Piotra Guzego. Jej wykład nosił tytuł „Obrysowane w pamięci. O prozie Piotra Guzego”.

Jak to zwykle bywa przy tak interesujących spotkaniach, czasu na pytania i aktywne uczestnictwo publiczności w sesji było mało! Pan Piotr odpowiadał na pytania padające z sali; powszechny zachwyt budził fakt, iż nasz Gość, dziś osoba 95-letnia, w sposób jednocześnie barwny i rzeczowy opowiadał o swoich związkach z literaturą anglojęzyczną, o tym, co niedawno czytał po polsku; wspominał też oczywiście dawne czasy i ludzi. Pan Piotr wyraził swoją radość z pobytu w Srebrnym Mieście Gwarków i podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat pozytywnych zmian, jakie dają się zauważyć w Tarnowskich Górach. Po części oficjalnej uczestnicy sesji zaproszeni zostali do indywidualnego kontaktu z naszym Gościem oraz na słodki poczęstunek.

Sesja ta była jedną z dwóch zaplanowanych na rok 2017 – na jesień przewidziana jest kolejna z cyklu „Tarnowskie Góry w twórczości poetów polskich. Z inspiracji srebrnym miastem”.

Relację ze spotkania można znaleźć także na portalu Culture Avenue, którego profilem jest szeroko pojęta kultura polska poza krajem.
http://www.cultureave.com/z-zawadzkiego-pod-walencje/

fot. Pola Vesper