Bibliografia powiatu tarnogórskiego za lata 2006-2007

Tarnowskie Góry. Bibliografia miasta i powiatu za lata 2006-2007 to praca sporządzona z myślą o osobach zainteresowanych miastem i powiatem tarnogórskim. Skierowana jest do uczniów, studentów, nauczycieli i wszystkich tych, którzy szukają informacji na temat naszego regionu.
Bibliografia Tarnowskich Gór jest przedmiotową bibliografią regionalną. Gromadzi piśmiennictwo odnoszące się do spraw związanych z miastem i powiatem. Zakresem terytorialnym bibliografia obejmuje obszar miasta Tarnowskie Góry wraz z wszystkimi jego dzielnicami oraz miasta i gminy powiatu tarnogórskiego: Kalety, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Ożarowice, Radzionków, Świerklaniec, Tworóg i Zbrosławice. Bibliografia rejestruje piśmiennictwo wydane na terenie Polski i w języku polskim. Oznacza to, że zarówno zasięg językowy, jak i terytorialny został ograniczony. Nieograniczony jest natomiast zasięg autorski. Zakres chronologiczny piśmienniczy, wyznaczany przez cechy treściowe dokumentów, jest nieograniczony, natomiast zasięg chronologiczny wydawniczy jest ograniczony i obejmuje piśmiennictwo wydane w latach 2006-2007.
Do opracowania materiałów wykorzystano moduł programu komputerowego PROLIB PROMAX. Podstawę do opracowania bibliografii stanowiły zbiory własne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowskich Górach. Skorzystano także ze zbiorów tarnogórskich instytucji: Instytutu Tarnogórskiego, Muzeum oraz Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Bibliografia rejestruje druki samoistne (druki zwarte: książki, przewodniki, broszury, informatory, mapy) oraz niesamoistne wydawniczo (artykuły zamieszczone w tarnogórskich czasopismach: Gwarek, Montes Tarnovicensis, w czasopismach wydawanych przez gminy powiatu tarnogórskiego: Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety, Kurier Radzionkowski, Nasze Gminne Sprawy, Nowiny Zielonej Gminy, TWG Kurier, Wieści z Ratusza, Wieść z Gminy, w wojewódzkim miesięczniku społeczno-kulturalnym Śląsk oraz w czasopismach ogólnopolskich: Dziennik Zachodni i Gazeta Wyborcza wraz ze wszystkimi dodatkami regionalnymi).
Wobec materiału informacyjnego zastosowano selekcję formalną i treściową. Bibliografia rejestruje tylko druki tematycznie związane z miastem i powiatem tarnogórskim. Oprócz tekstów naukowych, popularnonaukowych oraz informacyjnych ujęto także recenzje książek i przedstawień teatralnych. Nie ujęto natomiast beletrystyki oraz poezji.
Bibliografia zawiera 3270 opisów bibliograficznych dotyczących powiatu tarnogórskiego. Opisy starano się sporządzaæ z autopsji. Gdy dotarcie do publikacji było niemożliwe, opisy sporządzono na podstawie katalogu on-line Biblioteki Śląskiej oraz baz Biblioteki Narodowej.
W opisach zastosowano drugi stopień szczegółowości opisu bibliograficznego i uzupełniono go adnotacjami. W adnotacjach podano także nazwy miast i gmin w przypadku, gdy opis dotyczy miejscowości innej niż Tarnowskie Góry. W bibliografii nie stosowano opisów wielokrotnych. Przy działach głównych lub poddziałach zastosowano odsyłacze. Opisy bibliograficzne sporządzono zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami.
Całość materiału uporządkowano w czternastu działach w układzie systematycznym:
1. Dział ogólny.
2. Środowisko geograficzne.
3. Demografia i statystyka.
4. Historia.
5. Etnografia.
6. Gospodarka.
7. Zagadnienia polityczne i społeczne.
8. Zagadnienia prawno-administracyjne.
9. Wojskowość.
10. Ochrona zdrowia. Służba zdrowia. Profilaktyka.
11. Nauka. Oświata.
12. Kultura. Sztuka.
13. Sport.
14. Religia. Związki wyznaniowe. Kościoły.

Bibliografię zaopatrzono w dwa indeksy:

indeks osobowy

indeks przedmiotowy.

„Tarnowskie Góry. Bibliografia miasta i powiatu” do pobrania w formacie pdf tutaj.