Zapytanie cenowe

Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach zaprasza do złożenia ofert w zapytaniu cenowym, którego przedmiotem jest:

„ Wykonanie robót malarskich w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach przy ulicy Zamkowej 5
w następujących działach: Czytelnia Naukowa, Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, Wypożyczalnia dla Dorosłych”.

Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie nie podlega przepisom Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

Formularz zapytania cenowego dostępny na stronie internetowej biblioteki http://bip.biblioteka.tarnowskiegory.pl (zakładka: przetargi).