Wielki Piknik „Przy Ulicy SE-ZAMKOWEJ”

Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza
31 maja zaprosiła wszystkie dzieci na
Wielki Piknik
„Przy Ulicy SE-ZAMKOWEJ”.