Spotkanie, poświęcone książce „Marzenie, które czyni poetą…”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie z Adrianem Gleniem, krytykiem literackim, teoretykiem literatury, adiunktem w Zakładzie Literatury Polskiej XX i XXI wieku przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego.

Spotkanie, poświęcone książce „Marzenie, które czyni poetą…”, odbędzie się 7 lutego o godz. 18.30 w Czytelni Czasopism.