Spotkanie: Marek Hłasko – poeta buntownik

W piątek 18 czerwca
w Filii nr 4 w Bobrownikach
odbyło się spotkanie
„Marek Hłasko – poeta buntownik”.