Rozstrzygnięcie konkursu literackiego „OPOWIADANIA TARNOGÓRSKIE 2016”

Konkurs: Opowiadania Tarnogórskie 2016, ikona

24 października 2016 roku rozstrzygnięto konkurs literacki
„OPOWIADANIA TARNOGÓRSKIE 2016”.

Wpłynęło 11 prac konkursowych.

Na uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród zapraszamy wszystkich uczestników konkursu literackiego do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach dnia 3 listopada 2016 o godzinie 17.00.

Komisja Konkursowa w składzie:

Prof. Jerzy Paszek – przewodniczący
Mieczysław Filak – członek (pomysłodawca konkursu)
Stanisława Szymczyk – członek (filolog języka polskiego)
Damian Stadler – członek (przedstawiciel UM w Tarnowskich Górach)
Bożena Komenderska – członek (emerytowany Dyrektor MBP im. B. Lubosza )
Agnieszka Rudawska – członek (przedstawiciel MPB im. B. Lubosza)
Na posiedzeniu w dniu 24 października 2016 roku przyznała trzy nagrody pieniężne:

I nagroda ufundowana przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry Arkadiusza Czecha
II nagroda ufundowana przez pomysłodawcę konkursu Pana Mieczysława Filaka

III nagroda ufundowana przez MBP im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach

Pozostali uczestnicy konkursu literackiego otrzymają nagrody rzeczowe.