Podziękowania za pomoc!

Składamy serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy pomogli w organizacji imprez bibliotecznych w 2013 roku .
Dziękujemy Paniom:
Gabrieli Horzeli-Szubińskiej, Leokadii Wójcik, Ewelinie Wolniszewskiej, Hannie Musioł.
Dziękujemy Panom:
Piotrowi Gładkiemu, Józefowi Zdebikowi, Grzegorzowi Swobodzie, Tomaszowi Tomaszewskiemu, Władysławowi Grzesicy.
Dziękujemy również:
policjantom z Komendy Powiatowej, członkom Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej i uczniom z I LO im. Stefani Sempołowskiej.
Dziękujemy wszystkim, którym bliska jest myśl Janusza Korczaka:
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

Dyrektor i pracownicy MBP im. B. Lubosza
w Tarnowskich Górach