„Gimnazjaliści czytają przedszkolakom”.

17 maja w Filii nr 12 odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu pt. „Gimnazjaliści czytają przedszkolakom”.

 reading

Dzieciom przeczytano książeczką pt. „Miś Remiś nosi okulary”. Następnie, w ramach zabawy edukacyjnej, rozmawiano na temat skuteczności noszenia okularów w wieku dziecięcym, pytano dzieci czy lubią nosić okulary, czy im przeszkadzają, czy ładnie się w nich wygląda itp.

Spotkanie było kończącym cykl, który powstał dzięki współpracy Filii nr 12 oraz Biblioteki Szkolnej Publicznego Gimnazjum nr 3.