Filia nr 9 w Strzybnicy: pogadanka pt. „Symbole narodowe – ich historia i znaczenie”

20 kwietnia w Filii nr 9 w Strzybnicy odbyła się pogadanka o tematyce historycznej związana ze zbliżającym się „Dniem Flagi”, pt. „Symbole narodowe – ich historia i znaczenie”.

Spotkanie z dziećmi ze SP nr 13 poprowadziła Pani Marta Jończyk. Pogadanka miała formę zabawy i dzieci z ogromnym zainteresowaniem wysłuchały ciekawostek związanych z historią godła, flagi, hymnu i konstytucji.