Filia nr 9: „Idziemy po skarb”

24 listopada „Misie” z zaciekawieniem wysłuchały
pięknego opowiadania Janoscha o tym,
jak Miś z tygryskiem szukali szczęścia na ziemi pt.
„Idziemy po skarb”.
Później bardzo chętnie udzielały odpowiedzi na pytania:
co to jest szczęście i co dla nich jest
największym skarbem.