Filia nr. 9: Cała Polska Czyta Dzieciom

W ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom
grupa Misiów 4-5 latków uczestniczy w każdą środę
w spotkaniach bibliotecznych w filii nr 9 w Strzybnicy, na których oprócz czytania literatury dzieci przystępują do prac plastycznych, które wspólnie przygotowują panie bibliotekarki
wraz w wychowawcą grupy.
15 grudnia dzieci wysłuchały opowiadania dotyczącej tematyki świątecznej „O tym ja rudy Maks i mała Kicia
chcieli mówić ludzkim językiem”.
Po wysłuchaniu dzieci chętnie uczestniczyły w rozmowie dotyczącej treści czytanej literatury, a następnie przystąpiły do wykonania
pracy plastycznej ” Girlandy”. Podsumowaniem spotkań była
wystawa prac, którą przygotowały panie z dziećmi.

f9c f9b
f9a f9