Filia nr 9: Cała Polska Czyta Dzieciom

W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”
w każdą środę w Filii nr 9 (Strzybnica)
odbywają się spotkania z dziećmi
z Przedszkola nr 24.