Dyskusyjny Klub Książki – 21 października 2010, Schlink Bernhard – Lektor

Kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki odbyło się 21 października. Rozmawiano o książce Schlink Bernhard : „Lektor”.

Dyskusja skupiła się nad zagadnieniami etycznymi i moralnymi związanymi ze wzajemnymi stosunkami Hanny Schmitz i Michaela. Analizowano osobowość kobiety, nadzorczyni w obozie koncentracyjnym kobiet obwinianą o bierność a nawet zaniechanie ratowania więźniarek z palącego się kościoła w którym były uwięzione. Kobieta ta wykazała jednocześnie dużą wrażliwość i zainteresowanie klasyką literatury światowej. Kontrowersje wzbudził również związek Hanny ze znacznie młodszym,niepełnoletnim Michaelem, który nie ograniczał się tylko do czytania lektur. Dyskusyjna jest również postawa chłopca,kiedy po kilkuletniej pustce spowodowanej zagadkową ucieczką Hanny, silnie obciążającą jego osobowość, gdy uświadomi sobie rozmiar jej win. Zbrodnię Hanny trudno jest zrozumieć i zarazem potępić.

Jerzy Stefanik