DKK: relacja ze spotkania z 22 stycznia – M. Laurence „Kamienny anioł”

Pierwsze spotkanie (pięćdziesiąte) DKK w nowym roku miało miejsce 22 stycznia. Nasz mały jubileusz uświetniła książka kanadyjskiej pisarki Margaret Laurence – „Kamienny anioł”. Po raz pierwszy w historii naszych spotkań dyskutowaliśmy nad książką pisarki z tego dalekiego kraju.

„Kamienny anioł” to książka bardzo dobra, prowokująca do zastanowienia się człowieka nad sobą, swoim życiem, wyborami i przede wszystkim nad starością. Hagar Shipley – nasza bohaterka – to kobieta silna, niezależna, harda. Jej życie było ciągłą ucieczką i wyzwalaniem się. Dziewięćdziesięcioletnia kobieta nie może pogodzić się z tym, że jest zależna od innych (syna, synowej), że nie może już decydować o sobie, brać czynnego udziału w życiu. Mimo wszystko chwyta się tego życia, komentuje rzeczywistość, walczy do końca o to by sama mogła decydować o sobie. Dla naszej bohaterki diagnoza nieuleczalnej choroby, jest lepsza niż umieszczenie jej w domu starców, o co starają się syn i synowa. Podejmuje nawet próbę ucieczki z domu, narażając się na niebezpieczeństwo, aby tylko wyrazić sprzeciw wobec bliskich i ich decyzji. Jest twarda i harda do końca. Hagar rozpaczliwie chwyta się życia do samego końca. Nie chce odejść, bo nie jest na to gotowa, choć w życiu gotowa była na wszystkie, najbardziej nawet dramatyczne scenariusze.

Nasza dyskusja nad książką skupiła się na końcowym etapie życia Hagar – starości. Uczestnicy podawali przykłady z własnego życia i życia bliskich. Jednych książka przygnębiła, innych zachwyciła. „Kamienny anioł” to książka warta polecenia, napisana pięknym językiem, w dobrym stylu. Wszyscy gorąco ją polecamy.

Małgorzata Cichoń