Bajkowe słonie w komiksach

5.03.2013 we wtorek odbyło się spotkanie pt.: „ Bajkowe słonie w komiksach”, na której maluszki z grupy „Rybki” dowiedziały się czym jest
komiks oraz oglądały komiksy znajdujące się w bibliotecznych zbiorach. Dzieci wysłuchały komiksu pt.: „ W sidłach”
Z. Stanisłowskiego a następnie kolorowały obrazki słoni.
Na koniec uczestniczyły w zabawie pt.; „Zgadnij jakie to zwierzę? ”