Pracownia Ceramiki i Małej Rzeźby
Tarnogórskiego Centrum Kultury
zaprasza na Wakacyjne Warsztaty Ceramiczne
od 28.06 – 8.07.2010 r.
Zajęcia odbywają się we wtorki, środy i czwartki
w godzinach od 10:30-15:00
w ogrodzie Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tarnowskich Górach (wejście od ulicy Nowaka).