Od 15 czerwca zapraszamy do
Galerii „Antresola”
na wystawę prac
Agnieszki Dembończyk.