Miejska Biblioteka Publiczna
im. Bolesława Lubosza
w Tarnowskich Górach
ogłasza konkurs na opowiadanie
„Moje spotkanie z wampirem”.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i szkół średnich.
Prace o objętości do 10 stron maszynopisu
prosimy dostarczyć do 18 września
do Działu dla Dzieci i Młodzieży (ul. Zamkowa 5).
Do prac należy dołączyć w zaklejonej kopercie:
imię, nazwisko, wiek, adres i numer telefonu,
a na kopercie należy umieścić godło lub hasło.
Na pracy w widocznym miejscu należy podać wiek autora.