buddyzm1

W ramach
I Festiwalu Kultury Buddyjskiej zapraszamy
7 października o godzinie 17:00
do Czytelni Czasopism na wykład
Rafała Kowalczyka
„Cywilizacja Buddyjska w Azji”.

9 października o godzinie 10:00
do Działu dla Dzieci i Młodzieży
na czytanie „Bajek buddyjskich”
Janusza Krzyżowskiego.

Więcej informacji o Festiwalu na stronie:
http://www.tg.buddyzm.pl/