Filia nr 1 (Lasowice) Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Bolesława Lubosza
organizuje konkurs pt.
„Książka mojego dzieciństwa”.
Konkurs odbywa się w czterech grupach wiekowych:
I dzieci przedszkolne – prace plastyczne,
II szkoła podstawowa do 13 lat – forma literacka
do 2 stron formatu A4,
III gimnazjum i szkoła średnia do 18 lat – forma literacka
do 2 stron formatu A4,
IV dorośli – forma literacka do 2 stron formatu A4.

Termin składania prac dla I i II grupy upłynął.
Termin składania prac dla III i IV grupy 01.09 – 31.10.2010r.