Miejska Biblioteka Publiczna
im. Bolesława Lubosza
w Tarnowskich Górach ogłasza
KONKURS NA EKSLIBRIS.
Celem konkursu jest projekt graficzny, który będzie znakiem własnościowym książek ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach.
Termin składania prac od 01 października 2010 r.
do 20 grudnia 2010 r.

Ekslibris to znak własnościowy danego egzemplarza książki, najczęściej ozdobny, z imieniem i nazwiskiem właściciela księgozbioru lub z nazwą instytucji. Typowy ekslibris jest małą zadrukowaną karteczką przyklejoną do wewnętrznej strony okładki.